PORTFOLIO

Zhi Gang Shi

Category: Male

About

 

Age 58

Ethnicity – Asian Chinese      

Experience

 

 

Zhi Gang Shi